header

Klubový rebríček

 

Hrací poriadok:


1. Hrá sa na dva vyhrané sety. Za stavu 6:6 nasleduje tie - break. Tretí rozhodujúci set sa hrá super tie-break do 10 bodov
2. Hrá sa systémom každý s každým.
3. Hrá sa jeden zápas/týždeň = kolo.
4. Termín zápasu si hráči sami určia dohodou.
5. Vyzývajúci hráč dá do hry lopty a zabezpečí dvorec /správca 0905/109378/. Dvorec sa platí v pomere 30:30:40
 /porazený : víťaz : klub/.
6. Vyzývateľ zahlási výsledok trénerovi /sms 0905/240532/  a ten ho umiestni na nástenku aby aj ostatný účastníci boli informovaní o zápase.
7. Hráči musia odohrať všetky zápasy.
8. Víťazom sa stáva hráč s najväčším počtom víťazstiev. Pri rovnakom počte víťazstiev rozhoduje vzájomný zápas alebo skóre.

 

SKUPINA „A“

MENO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Počet víťazstiev

Poradie

1. 

           

 

 

 

 

 

2. 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

           

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Pre 9 a 10 účastníkov

 1. 1. kolo: 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1                        do 25.11.2018
 2. 2. kolo:  10-9 1-8 2-7 3-6 4-5                        do 2.12.2018
 3. 3. kolo: 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9                         do 9.12.2018
 4. 4. kolo: 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4                        do 16. 12.2018
 5.  5. kolo: 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8                       do 23.12.2018
 6.  6. kolo: 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3                        do 13.1.2019
 7.  7. kolo: 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7                        do 20.1.2019
 8. 8. kolo:  10-6 7-5 8-4 9-3 1-2                        do 27.1.2018
 9. 9. kolo
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tenisové dvorce – správca – 0905 / 109 378

 

 


 

SKUPINA „B“

 

MENO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Počet víťazstiev

Poradie

1. 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

  

Pre 9 a 10 účastníkov 

 1. kolo: 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1                             do 25.11.2018
 2. 2. kolo:  10-9 1-8 2-7 3-6 4-5                        do 2.12.2018
 3. 3. kolo: 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9                         do 9.12.2018
 4. 4. kolo: 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4                         do 16. 12.2018
 5.  5. kolo: 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8                        do 23.12.2018
 6.  6. kolo: 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3                        do 13.1.2019
 7.  7. kolo: 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7                        do 20.1.2019
 8. 8. kolo:  10-6 7-5 8-4 9-3 1-2                        do 27.1.2018
 9. 9. kolo: 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6                         do 3.2.2018

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tenisové dvorce – správca – 0905 / 109 378

 

 


 

 

SKUPINA „C“

 

MENO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Počet víťazstiev

Poradie

1. 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

X

   

 

       

 

5.

 

                   

 

6. 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

8. 

   

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

9,

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

  

Pre 9 a 10 účastníkov 

 1. kolo: 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1                             do 25.11.2018
 2. 2. kolo:  10-9 1-8 2-7 3-6 4-5                        do 2.12.2018
 3. 3. kolo: 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9                         do 9.12.2018
 4. 4. kolo: 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4                         do 16. 12.2018
 5.  5. kolo: 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8                        do 23.12.2018
 6.  6. kolo: 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3                        do 13.1.2019
 7.  7. kolo: 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7                        do 20.1.2019
 8. 8. kolo:  10-6 7-5 8-4 9-3 1-2                        do 27.1.2019
 9. 9. kolo: 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6                         do 3.2.2019

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tenisové dvorce – správca – 0905 / 109 378