header

Vybudovanie workoutového a detského ihriska s trampolínami na Lysákovej ulici

 

 

Podklady nájdete tu:

súbor

Výzva na predkladanie cenových ponúk.pdf  Stiahnuť
 Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritéria.docx  Stiahnuť
 Príloha č. 2_Vyhlásenie uchádzača.docx  Stiahnuť
 Príloha č. 3a_Posilňovacie stroje.xlsx  Stiahnuť
 Príloha č. 3b_Prvky pre detské hry.xlsx  Stiahnuť
 Príloha č. 3c_Priestorové zostavy.xlsx  Stiahnuť
 Príloha č. 3d_Úpravy plôch.docx  Stiahnuť
 Príloha č. 4_Rozpis ceny.xlsx  Stiahnuť
 Príloha č. 5_Návrh Kúpnej zmluvy.docx  Stiahnuť


 


Vyhodnotenie


 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf Stiahnuť
   
 Podpisaná zmluva 1/3 Stiahnuť
 Podpisaná zmluva 2/3  Stiahnuť 
 Podpisaná zmluva 3/3 Stiahnuť