header

TENISOVÁ ŠKOLA – Mgr. Michal Vavro

 

VÁŽENÍ KLIENTI,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že zimná tenisová sezóna 2020/2021 začína 28. septembra 2020 a končí 11. apríla 2021. Počas uvedeného obdobia,  28 týždňov, pokračuje tréningový proces našej tenisovej školy v nafukovacej hale Športového klubu Tenis centrum Dúbravka na Lysákovej ulici v Dúbravke.

 

Tréningy prebiehajú v dvoch formách:

 

-         jeden tréner na dvorci:môže mať na starosti jedného, dvoch alebo troch hráčov /systém vhodný pre všetky vekové kategórie/,

-         dvaja tréneri na dvorci:majú na starosti jedného /vhodné pre všetky vekové kategórie/ alebo dvoch hráčov /vhodné pre deti do desať rokov/.

 

Suma za tenisovú školu pozostáva z dvoch položiek:

 

1.    prenájom halymusí sa uhradiť pred začatím zimnej sezóny na celé obdobie,

2.   tréningové hodinyplatia sa po splátkach /viď.tabuľka/.

 

           V čase od 24. decembra 2020 do 6. januára 2021 sú zimné prázdniny, počas ktorých sa netrénuje. Hráči môžu využiť objednané hodiny na sparing.

 

POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!

1.    Pri neúčastí na tréningovej hodine sa čiastka za prenájom haly nevracia /hala sa v zime platí na celé zimné obdobie a nedá sa stornovať/.

2.   Individuálne tenisové hodiny – 1/1 sa môžu stornovať 24 hod. pred ich začiatkom /odpočítava alebo preloží sa len položka za tréningovú hodinu, nie za prenájom haly/.

3.  V skupinových tréningoch – 1/2, 1/3, ..., sa v prípade neprítomnosti hráča tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebieha aj pri neprítomnosti niektorého hráča.

POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!

 

 

TENISOVÁ ŠKOLA – Mgr. Michal Vavro

/28.9.2020– 11.4.2021/         28 týždňov

Počet trénerov na dvorci

1

1

1

2

2

 

Tréner / hráč

1/1

1/2

1/3

1/1

1/2

 

1.PRENÁJOM HALY

400 EUR

 

 

210 EUR

 

 

140 EUR

 

 

210 EUR

 

 

110 EUR

 

 

2.TRÉNINGOVÁ HODINA

17,00 x 26

=

442 EUR

9 x 26

=

234 EUR

7 x 26

=

182 EUR

16,00 x 26

=

416 EUR

8,50 x 26

=

221 EUR

 

 

EUR / hod.

 

31 EUR

 

 

16,00 EUR

 

12 EUR

 

24 EUR

 

13 EUR

 

 

SPOLU

/ 1+2 /

 

842 EUR

 

444 EUR

 

322 EUR

 

652 EUR

 

344 EUR

 

PLATBA

400

+

3 x 147

210

+

2 x 117

140

+

2 x 91

210

+

3 x 147

110

+

2 x 117

 

Individuálna hodina

/Nepravidelný termín – tréner, hala, lopty/

 

Pondelok

-

    Piatok

 

 

 

ČLEN

 

NEČLEN

 

Do

13,00 hod

25 EUR

28 EUR

 

Od

14,00 hod.

31 EUR

34 EUR

 

Sobota - Nedeľa

8,00 –

20,00

25 EUR

28 EUR

 

Individuálna hodina

/Nepravidelný termín – tréner, lopty/

 

 

Pondelok - Nedeľa

 

ČLEN

 

NEČLEN

 

 

17

 

20

 

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

Tréningová skupina bude pozostávať zo 4 - 5.   hráčov približne rovnakej výkonnosti, ktorí budú mať k dispozícií dva tenisové dvorce. Celý proces riadi tréner /hrá aj s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov po technicko – taktickej stránke. Tréningová jednotka trvá 90 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.

Mesačne ( 1 krát/ týždeň) pravidelný termín

12  EUR/ 60 min.

500 EUR / zima

 

PLATBA

HALA

300 EUR

TRÉNINGY

2 x 100 EUR

 

 

SPARINGOVÉ TRÉNINGY

 

Počas zimnej sezóny/ 28.9.2020 – 11.4.2021/ chceme poriadať sparingové tréningy, ktoré budú zamerané na zápasovú stránku tenisu.

Hráči budú zaradení podľa veku a výkonnosti do tréningových skupín. Tréningová skupina bude pozostávať približne zo šiestich hráčov rovnakej výkonnosti, ktorí budú mať k dispozícií dva tenisové dvorce. Celý proces riadi tréner /nehrá s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov na zápas v dvojhre aj štvorhre.

Tréningová jednotka bude trvať 90 min. Predpokladaný termín tréningov je piatok cca. 17,00 – 20,00 hod.

Cena sparingových tréningov je 280 EUR na celú zimnú sezónu, t.j. 10,00 EUR / 90 min. Sparingové tréningy prebiehajú aj počas zimných prázdnin. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebieha aj pri neprítomnosti niektorého hráča.

 

 

 

 

 

 

 

280 EUR/zima

 

 

 

 

TENISOVÁ ŠKÔLKA

Tenisový kurz pre deti vo veku 4 – 7 rokov zameraný na nácvik základov tenisu, pohybových hier a zdokonalenie kondičných schopností detí. Tréningová hodina je vedená skupinovou formou / skupina pozostáva z 4 – 6 detí/. Tréningová hodina trvá 55 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebieha aj pri neprítomnosti niektorého hráča.

 

V cene hodiny je započítané tréner, prenájom dvorca aj požičanie rakiet, lôpt a športových pomôcok.

Termíny tréningov sú cca.  streda o 17,00 hod.

 

 

190 EUR / zima

6,8 eur /hod.

TEL. 0905 / 240 532

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

       ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA

Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

CENNÍK

     PRENÁJOM TENISOVEJ NAFUKOVACEJ HALY

2 x 4 DVORCE

28.9.2020– 11.4.2021       /28. týždňov/

 

 

Horná hala

Dolná hala

 

DEŇ

ČASOVÉ PÁSMO

 

CELOROČNÝ PRENÁJOM

EUR / hod. / zima

EUR / sezónna

 

HODINOVÝ PRENÁJOM

EUR / hod.

 

CELOROČNÝ

PRENÁJOM

EUR/hod./zima

EUR / sezónna

 

HODINOVÝ PRENÁJOM

EUR /hod.

 

 

Platba do 30.9.2020
a členovia klubu

 

 

Platba do 30.9. 2020
a členovia klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDELOK

-

PIATOK

 

8,00

10,00

 

9

252

 

9,50

266

 

10,50

 

14,50

406

 

15,00

420

 

16

 

 

10,00

13,00

 

9

252

 

9,50

266

 

10,50

 

14,50

406

 

15,00

420

 

16

 

 10,00 – 13,00

2 hodiny

dohromady

 

16

448

 

17

476

 

18

 

28,00

784

 

29,00

812

 

30

 

 

13,00

-

20,00

 

14,50

406

 

15,00

420

 

15,50

 

15,00

420

 

16,00

448

 

17

 

 

20,00

 

 22,00

 

11

308

 

11,50

322

 

12

 

14,00

392

 

14,50

406

 

15

 

20,00 -22,00

2 hodiny dohromady

 

20

560

 

21

588

 

22

 

23

644

 

24

672

 

25

 

 

 

SOBOTA

-

NEDEĽA

8,00

 

 20,00

11

308

11,50

322

12

14

392

14,50

406

 

15

 

2 hodiny dohromady

20

560

21

588

22

28

784

29

812

 

30

 

12,00 -14,00

2 hodiny dohromady

Členovia klubu registrovaní v STZ

 

7,50

 

 

12

 

                   

Celoročné prenájmy sú viazané na konkrétny deň a hodinu, nedajú sa prekladať ani nahrádzať.

 

CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY                   0905 / 240 532

HODINOVÉ OBJEDNÁVKY                    0905 / 109 378