header

 

P r e n á j o m  d v o r c o v

 

DÚBRAVKA - LYSÁKOVÁ ULICA

 

Tenisový dvorec  – hodinové objednávky – č.t. 0905 / 109 378

 

DEŇ

Časové pásmo

Člen

Nečlen

PO - PIA

8,00 – 14,00

4,50 EUR/hod.

5,50 EUR/hod.

PO - PIA

14,00 – 17,00

6 EUR/hod.

7,50 EUR/hod.

PO - PIA

17,00 – 22,00

6 EUR/hod.

8 EUR/hod.

SO – NE, SVIATOK

8,00 – 20,00

4,5 EUR/hod.

6,50 EUR/hod.

SO – NE, SVIATOK

2 hod. dohromady

8 EUR/hod.

11 EUR/hod.

 

 Poplatok za použitie umelého osvetlenia + 1,5 EUR / hod.

 

 

 

Tenisová nafukovacia hala – LETO

 

DEŇ

Časové pásmo

Člen

Nečlen

PONDELOK

-

NEDEĽA

 

8,00 – 20,00

 

6,50 EUR /hod.

 

8,00 EUR / hod.

 

 

 

Tenisový dvorec – celoročné predplatné /20.4.2020 – 2.10.2020  24 týždňov/

 

DEŇ

Časové pásmo

Cena

PO – PIA

7,00 – 14,00

4,50 EUR/hod.

PO – PIA

14,00 – 17,00

6 EUR/hod.

PO – PIA

17,00 – 22,00

7 EUR/hod.

SO , NE, SVIATOK

8,00 – 20,00

5,50 EUR/hod.

SO , NE, SVIATOK

2 hod. dohromady

11 EUR/hod.

 

Poplatok za použitie umelého osvetlenia 1,5 EUR / hod.

 

 

 

PRENÁJOM BEACH VOLLEYBALOVEJ  SIETE

 

DEŇ

Časové pásmo

Člen

Nečlen

Celoročné predplatné

PO - PIA

8,00 – 16,00

4 EUR/hod.

5,5 EUR/hod.

4 EUR/hod.

PO - PIA

16,00 – 22,00

8,5 EUR/hod.

10 EUR/hod.

8,5 EUR/hod.

SO, NE, SVIATOK

8,00 – 20,00

6 EUR/hod.

8,5 EUR/hod.

6,5 EUR/hod.

 

Objednávka multifunkčného ihriska +  prenájom šatní a spŕch 10 EUR/hod.

 

Poplatok za použitie umelého osvetlenia 1,5 EUR / hod.

 

Hodiny neuskutočnené pre dážď sa nahrádzajú po dohode vo voľných hodinách.

 

Hodiny v rámci celoročného prenájmu sa nepresúvajú a pri neprítomnosti hráčov nenahrádzajú.

 

Športový klub má právo pri konaní športovej akcie preložiť celoročne objednané hodiny na iný termín.

 

 

 

K o n t a k t  a  o b j e d n á v k y :

 

Tenisová škola                                                                       0905 / 240 532

 

Prenájom dvorcov :

 

                                    CELOROČNÉ PRENÁJMY                  0905 / 240 532

 

                                    HODINOVÉ PRENÁJMY                     0905 / 109 378