header

 


 

Ďakujeme Mestskej časti Dúbravka za finančný príspevok vo výške 500 eur na činnosť nášho klubu.

                                                 

                                                                                                        Športový klub

                                                                                               Tenis centrum Dúbravka